mykkjerre

hestereiskap med to hjul son vart nytta til å køyre ut husdyrgjødselen
Sjå også myk og myktròm.

Ubunden form eintal
mykkjerre
Bunden form eintal
mykkjerrâ
Dativ eintal
mykkjerrunn
Ubunden form fleirtal
mykkjerru
Bunden form fleirtal
mykkjerrun
Dativ fleirtal
mykkjerró
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hokjønn
Emne
Reiskap
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (04.12.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore (04.12.2004)
Id fra gammalt system:
3897