musle

kvinneleg person som er seinfør / får gjort lite
Sjå også muslen, musle og musl'e.

Ubunden form eintal
musle
Bunden form eintal
muslâ
Dativ eintal
muslunn
Ubunden form fleirtal
muslu
Bunden form fleirtal
muslun
Dativ fleirtal
musló
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hokjønn
Emne
Personlege eigenskapar
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (04.12.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore (04.12.2004)
Id fra gammalt system:
3895