muslen

person som er seinfør / får gjort lite
Sjå også substantivet musle, verbet musle og musl'e.

Hankjønn
muslen
Hokjønn
muslí
Inkjekjønn
musli
Fleirtal
muslne
Komparativ
muslnare
Superlativ
muslnaste
Bunden
 
Hankjønn
muslni
Ho/inkjekjønn / feirtal
muslne
Superlativ hankjønn
muslnasti
Ordklasse
Adjektiv
Emne
Personlege eigenskapar
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa E-endinga i ubunden form, superlativ vert til -i i bunden form superlativ hankjønn

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (04.12.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore (04.12.2004)
Id fra gammalt system:
3892