harél

i godt ver, ei regnbye som kjem brått og sluttar brått

Det kåm barre a harél, som inkji skjemde høyttæ stórt.

Ubunden form eintal
harél
Bunden form eintal
haréli
Dativ eintal
harélæ
Ubunden form fleirtal
harél
Bunden form fleirtal
harélí
Dativ fleirtal
haréló
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Inkjekjønn
Emne
Ver og føre
Innlese av
Sigurd Brokke (2005)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (26.07.2004)
Korrekturlese av:
Svein Jore (20.10.2004)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (08.12.2011)
Id fra gammalt system:
388