bíe

1. vente
2. når ein har ete mykje mat slik at det vert lenge til ein vert svolten att
3. når hesten / merra er i brunst
Sjå også hestegalen.

1. Mi vi alli bíe på 'an, mi reise barre ti!
2. An bíar lengji ette an gó'e dògúr'e.
3. Eg sér at merrí bíar, for 'u æ så vrong å ústýrlèg.

Infinitiv
bíe
Presens eintal
bíar
Presens fleirtal
bíe
Preteritum eintal
bía
Preteritum fleirtal
bía
Perfektum eintal
bía
Imperativ eintal
bí!
Imperativ fleirtal
bíi!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Intransitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Anna
Innlese av
Olav T. Åkre (2008)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Svein Jore (02.12.2004)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (02.05.2007)
Oppdatert av:
Jon Kjelleberg (15.10.2016)
Id fra gammalt system:
3878
Intern kommentar:
JK 15.10.16. BKR skriver: Ann biar lisso lenje ettå ei slengsmål sum ettå ei sprengsmål. (matmål)
bíe
bíe Bílan ljóte bíe ti' gravemaskjíni hèv' lesst færigt. photo_camera Sigurd Brokke (27.09.2014)
Intern kommentar: