nyddingji

mindre steinar lagde på større steinar, til merke om at her går vegen, også bruka som bytesteinar på heia
Sjå også nydde og nylt'e vèg'e.

Ubunden form eintal
nyddingji
Bunden form eintal
nyddingjen
Dativ eintal
nyddingâ
Ubunden form fleirtal
nyddinga
Bunden form fleirtal
nyddingan
Dativ fleirtal
nyddingó
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hankjønn
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (02.12.2004)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (19.03.2009)
Id fra gammalt system:
3876
Intern kommentar:
SJ: som grensestein berre i Valle - møte 19.10.2005.