nenneleg (H)

syndleg, tuskeleg, rørande
Sjå også adverbet nenneleg (H) og nennelèg'e (V), og nenne.

Hankjønn
nenneleg
Hokjønn
nenneleg
Inkjekjønn
nenneleg
Fleirtal
nenneleg
Komparativ
nennelegare
Superlativ
nennelegaste
Bunden
 
Hankjønn
nenneleg
Ho/inkjekjønn / feirtal
nenneleg
Superlativ hankjønn
nennelegasti
Ordklasse
Adjektiv
Vallemål / Hylestadmål
Hylestadmål pga. bøying
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa E-endinga i ubunden form, superlativ vert til -i i bunden form superlativ hankjønn

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (02.12.2004)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (12.04.2018)
Id fra gammalt system:
3871
Intern kommentar:
SB, frå KJH, Hybygg-soga, substantiv nr 156, nenni / nenneleg: Han heve nenne ti det. Han har hjerte vertil. Oppslagsordet ser ut til å uttalast "nenni", medan forma i dømet ser ut til å uttalast "nenn'e". Men det kan vere at han har teiknsett gale i dømet.