ljåstikke

trestikke med hakk i som ein brukar til å halde mot odd-enden av ljåen / kniven når ein slipar

Ubunden form eintal
ljåstikke
Bunden form eintal
ljåstikkâ
Dativ eintal
ljåstikkunn
Ubunden form fleirtal
ljåstikku
Bunden form fleirtal
ljåstikkun
Dativ fleirtal
ljåstikkó
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hokjønn
Emne
Reiskap
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (02.12.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore (22.10.2005)
Id fra gammalt system:
3855