skúme (H)

skumre, når det byrjar å mørkne om kvelden; bruka berre i eintal
Sjå også skúming, skómne og skòming.

Infinitiv
skúme
Presens eintal
skúmar
Preteritum eintal
skúmde
Perfektum eintal
skúmt
Ordklasse
Verb
Vallemål / Hylestadmål
Hylestadmål
Emne
Ver og føre
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (02.12.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore (02.12.2004)
Id fra gammalt system:
3845