mi

me

Trykksterk:
Mi sjóe allstǿtt kaffe om mǿnó.

Trykklett:
Sku mi 'kji ti' nò, førr'ell det vare mørkt.

Klasse
Personleg pronomen
Pronomen
mi
Akkusativ, eintal, trykklett
mi
Person
1. person
Form
S
Ordklasse
Pronomen
Kjønn
Fleirtal
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Bjørgulv Holen (29.11.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore (15.01.2005)
Id fra gammalt system:
3826