skjei

skei

Ubunden form eintal
skjei
Bunden form eintal
skjeií
Dativ eintal
skjeiinn
Ubunden form fleirtal
skjeii
Bunden form fleirtal
skjeiin
Dativ fleirtal
skjeió
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hokjønn
Emne
Bruksting til hushaldet
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (29.11.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore
Id fra gammalt system:
3729