rås

ras
Sjå også råsefadd og ræse.

Ubunden form eintal
rås
Bunden form eintal
råsí
Dativ eintal
råsinn
Ubunden form fleirtal
råsi
Bunden form fleirtal
råsin
Dativ fleirtal
råsó
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hokjønn
Emne
Landskap
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (29.11.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore (21.06.2005)
Id fra gammalt system:
3716