tynnsleljår'e

ljå som vert kvesst ved å banke eggjí tunn med ein hammar på ein ambolt før slipesteinen kom i bruk
Sjå også ljår'e.

Der va' nóg blautare jinn i tynnsleljæ, 'ell der æ i dei fabrekkljæ mi have nò. Nò ljóte mi heim'tt'e å tynne tynnsleljæne åkkå.

Ubunden form eintal
tynnsleljår'e
Bunden form eintal
tynnsleljåren
Dativ eintal
tynnsleljåræ
Ubunden form fleirtal
tynnsleljæ
Bunden form fleirtal
tynnsleljæne
Dativ fleirtal
tynnsleljæ
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hankjønn
Emne
Reiskap
Innlese av
Liv Helga Brokke (2010)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Svein Jore (20.11.2004)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (19.08.2009)
Oppdatert av:
Jon Kjelleberg (20.06.2016)
Oppdatert av (ny):
Sigurd Brokke (18.05.2022)
Id fra gammalt system:
3527
Intern kommentar:
JK 20.6.16 . BKR skriver:" n tynsleljåre e an ljåre som vare tynnte å gjåre ti å brynte kvosse. Dei sloge me tynnsleljæ n dage. So lote da heim av heio kverr laudage å tynne å gjere ti ljæne"