dravljúge (H)

lyge fælt / grovt
Sjå også ljúge og ravljúge.

Infinitiv
dravljúge
Presens eintal
dravlýg'e
Presens fleirtal
dravljúge
Preteritum eintal
dravlaug
Preteritum fleirtal
dravluge
Perfektum eintal
dravlògji
Ordklasse
Verb
Vallemål / Hylestadmål
Hylestadmål
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (19.11.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore (19.11.2004)
Id fra gammalt system:
3479