ljúge

lyge
Sjå også lygn, ravljúge og dravljúge.

Infinitiv
ljúge
Presens eintal
lýg'e
Presens fleirtal
ljúge
Preteritum eintal
laug
Preteritum fleirtal
luge
Perfektum eintal
lògji
Imperativ eintal
ljúg!
Imperativ fleirtal
ljúgji!
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (02.11.2004)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (14.04.2018)
Id fra gammalt system:
3324
Intern kommentar:
SB frå KJH, Hybygg-soga, "Verbum å substantivisk syllske" nr 196, ljuge, narre: Dersom dette vare bruka ti' skae so kan det vare ti' opptrekkerí.