hypjen

(gamse si), ikkje klare å styre seg
Sjå også hypje, gamse og gamse si.

Hankjønn
hypjen
Hokjønn
hypjí
Inkjekjønn
hypji
Fleirtal
hypjne
Komparativ
hypjnare
Superlativ
hypjnaste
Bunden
 
Hankjønn
hypjni
Ho/inkjekjønn / feirtal
hypjne
Superlativ hankjønn
hypjnasti
Ordklasse
Adjektiv
Emne
Personlege eigenskapar
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (18.11.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore (18.11.2004)
Id fra gammalt system:
3450