fjórgåmål'e (H)

fjorgamal, frå i fjor, vert ikkje gradbøygt
Sjå også gåmål'e og fjårgåmål'e (V).

Hankjønn
fjórgåmål'e
Hokjønn
fjórgåmó
Inkjekjønn
fjórgåmålt
Fleirtal
fjórgamle
Bunden
 
Hankjønn
fjórgamli
Ho/inkjekjønn / feirtal
fjórgamle
Ordklasse
Adjektiv
Vallemål / Hylestadmål
Hylestadmål
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (18.11.2004)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (13.03.2013)
Id fra gammalt system:
3419