lang'e

lang
Sjå også langt.

Hankjønn
lang'e
Hokjønn
long
Inkjekjønn
langt
Fleirtal
lange
Komparativ
lenge
Superlativ
lengste
Bunden
 
Hankjønn
langji
Ho/inkjekjønn / feirtal
lange
Superlativ hankjønn
lengsti
Ordklasse
Adjektiv
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa E-endinga i ubunden form, superlativ vert til -i i bunden form superlativ hankjønn

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (02.11.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore (10.03.2005)
Id fra gammalt system:
3285