kleiv

bratt bakke

Ubunden form eintal
kleiv
Bunden form eintal
kleiví
Dativ eintal
kleivinn
Ubunden form fleirtal
kleivi
Bunden form fleirtal
kleivin
Dativ fleirtal
kleivó
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hokjønn
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (30.10.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore
Id fra gammalt system:
3204