kúve

1. bøygje i ein boge
2. vere trykkjande, trykkje ned
Sjå også kúv'e, grúv'e, kúr'e, slút'e, kúven og kúpen.

2. "Dei stóre múrbygningan trykkje néd heile bygdí", meinte Gunnår.

Infinitiv
kúve
Presens eintal
kúvar
Presens fleirtal
kúve
Preteritum eintal
kúva
Preteritum fleirtal
kúva
Perfektum eintal
kúva
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (30.10.2004)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (06.09.2014)
Id fra gammalt system:
3191
Intern kommentar:
2. Frå Gunnar Rysstad via Olav O. Holen.