krapp'e

skarp
Sjå også kreppe.

Hankjønn
krapp'e
Hokjønn
krapp
Inkjekjønn
krapt
Fleirtal
krappe
Komparativ
krappare
Superlativ
krappaste
Bunden
 
Hankjønn
krappi
Ho/inkjekjønn / feirtal
krappe
Superlativ hankjønn
krappasti
Ordklasse
Adjektiv
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa E-endinga i ubunden form, superlativ vert til -i i bunden form superlativ hankjønn

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (30.10.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore
Id fra gammalt system:
3166