karmeis'e

mann, kar

Ubunden form eintal
karmeis'e
Bunden form eintal
karmeisen
Dativ eintal
karmeisæ
Ubunden form fleirtal
karmeisa
Bunden form fleirtal
karmeisan
Dativ fleirtal
karmeisó
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hankjønn
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (25.10.2004)
Oppdatert av:
Knut K. Homme (23.02.2016)
Id fra gammalt system:
3160
Intern kommentar:
Møte 14.12.2005: bruka i spøk KKH: Olaf Benneche: Rygnestadgutten. Alfred Ryningen: Kermesserne: Dei årlege folkefestane.