jinnstaur'e

jernstaur, spett

Ubunden form eintal
jinnstaur'e
Bunden form eintal
jinnstauren
Dativ eintal
jinnstauræ
Ubunden form fleirtal
jinnstaura
Bunden form fleirtal
jinnstauran
Dativ fleirtal
jinnstauró
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hankjønn
Emne
Reiskap
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (25.10.2004)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (16.09.2005)
Id fra gammalt system:
3156