músebǿli

musebol
Sjå også bǿli.

Ubunden form eintal
músebǿli
Bunden form eintal
músebǿli
Dativ eintal
músebǿlæ
Ubunden form fleirtal
músebǿli
Bunden form fleirtal
músebǿlí
Dativ fleirtal
músebǿló
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Inkjekjønn
Emne
Dyr
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (25.10.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore (25.01.2005)
Id fra gammalt system:
3120