fangji

fange

Ubunden form eintal
fangji
Bunden form eintal
fangjen
Dativ eintal
fangâ
Ubunden form fleirtal
fanga
Bunden form fleirtal
fangan
Dativ fleirtal
fangó
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hankjønn
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (25.10.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore
Id fra gammalt system:
3089