fergje

presse, klemme, trykkje, leggje noko tungt oppå noko som skal pressast i hop
Sjå også farg.

Infinitiv
fergje
Presens eintal
fergjer
Presens fleirtal
fergje
Preteritum eintal
fergde
Preteritum fleirtal
fergde
Perfektum eintal
fergt
Imperativ eintal
ferg!
Imperativ fleirtal
fergji!
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (23.10.2004)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (16.07.2007)
Id fra gammalt system:
3045
Intern kommentar:
ferje??