farg

press, trykk
Sjå også fergje.

Ubunden form eintal
farg
Bunden form eintal
fargji
Dativ eintal
fargjæ
Ubunden form fleirtal
farg
Bunden form fleirtal
farg
Dativ fleirtal
farg
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Inkjekjønn
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (23.10.2004)
Oppdatert av:
Knut K. Homme (05.09.2018)
Id fra gammalt system:
3044
Intern kommentar:
Holen: Er det aktuelt i fleirtal? KKH: An lýt leggje nýsaga bórd i a greitt la mæ strø i midjom å med godt farg oppå, så da inkji slå seg å vare vinde.