fantungji

unge som er kjeltring, ikkje til å stole på

Ubunden form eintal
fantungji
Bunden form eintal
fantungjen
Dativ eintal
fantungã
Ubunden form fleirtal
fantunga
Bunden form fleirtal
fantungan
Dativ fleirtal
fantungó
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hankjønn
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (23.10.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore
Id fra gammalt system:
3042