dristug'e

dristig, vågal, uredd

Hankjønn
dristug'e
Hokjønn
dristug
Inkjekjønn
dristugt
Fleirtal
dristuge
Komparativ
dristugare
Superlativ
dristugaste
Bunden
 
Hankjønn
dristugji
Ho/inkjekjønn / feirtal
dristuge
Superlativ hankjønn
dristugasti
Ordklasse
Adjektiv
Emne
Personlege eigenskapar
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa E-endinga i ubunden form, superlativ vert til -i i bunden form superlativ hankjønn

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (23.10.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore (23.10.2004)
Id fra gammalt system:
3008