dusemang'e

slapp, sjukeleg, tagal

Hankjønn
dusemang'e
Hokjønn
dusemang
Inkjekjønn
dusemangt
Fleirtal
dusemange
Komparativ
dusemangare
Superlativ
dusemangaste
Bunden
 
Hankjønn
dusemangji
Ho/inkjekjønn / feirtal
dusemange
Superlativ hankjønn
dusemangasti
Ordklasse
Adjektiv
Emne
Personlege eigenskapar
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa Opphav: <p>frå fransk</p> E-endinga i ubunden form, superlativ vert til -i i bunden form superlativ hankjønn

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (23.10.2004)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (02.05.2018)
Id fra gammalt system:
2967
Intern kommentar:
SB: Vidar Toreid opplyste på møtet 02.05.18, at ordet kjem frå fransk.