dusemang'e

slapp, sjukeleg, tagal

Hankjønn
dusemang'e
Hokjønn
dusemang
Inkjekjønn
dusemangt
Fleirtal
dusemange
Komparativ
dusemangare
Superlativ
dusemangaste
Bunden
 
Hankjønn
dusemangji
Ho/inkjekjønn / feirtal
dusemange
Superlativ hankjønn
dusemangasti
Ordklasse
Adjektiv
Emne
Personlege eigenskapar
Opphav

frå fransk

close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa E-endinga i ubunden form, superlativ vert til -i i bunden form superlativ hankjønn

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (23.10.2004)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (02.05.2018)
Id fra gammalt system:
2967
Intern kommentar:
SB: Vidar Toreid opplyste på møtet 02.05.18, at ordet kjem frå fransk.