skjeppe

1.
2. skjeppe, volummåleeining, 1 skjeppe = 17,4 liter

Ubunden form eintal
skjeppe
Bunden form eintal
skjeppâ
Dativ eintal
skjeppunn
Ubunden form fleirtal
skjeppu
Bunden form fleirtal
skjeppun
Dativ fleirtal
skjeppó
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hokjønn
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (23.10.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore (23.10.2004)
Id fra gammalt system:
2949