nausårt

svært sårt
Sjå også naue.

Eg datt å sló meg, så nétti mitt æ nausårt.

Positiv
nausårt
Ordklasse
Adverb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (21.10.2004)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (16.03.2016)
Id fra gammalt system:
2882