moddutt'e

Sjå også moddesekk'e og modde.

Hankjønn
moddutt'e
Hokjønn
moddutt
Inkjekjønn
moddutt
Fleirtal
moddutte
Komparativ
modduttare
Superlativ
modduttaste
Bunden
 
Hankjønn
moddutti
Ho/inkjekjønn / feirtal
moddutte
Superlativ hankjønn
modduttasti
Ordklasse
Adjektiv
Emne
Personlege eigenskapar
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa E-endinga i ubunden form, superlativ vert til -i i bunden form superlativ hankjønn

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (21.10.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore (20.11.2004)
Id fra gammalt system:
2878