mæt'e

gjæv, verdifull, dugande; bruka både om folk og om ting, og dyr
Sjå også tikje mætt.

Hankjønn
mæt'e
Hokjønn
mæt
Inkjekjønn
mætt
Fleirtal
mæte
Komparativ
mætare
Superlativ
mætaste
Bunden
 
Hankjønn
mæti
Ho/inkjekjønn / feirtal
mæte
Superlativ hankjønn
mætasti
Ordklasse
Adjektiv
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa E-endinga i ubunden form, superlativ vert til -i i bunden form superlativ hankjønn

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (21.10.2004)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (27.04.2010)
Id fra gammalt system:
2875
Intern kommentar:
kan både folk og ting vere mæte??