leiti

det lengste ein ser

Ubunden form eintal
leiti
Bunden form eintal
leiti
Dativ eintal
leitæ
Ubunden form fleirtal
leiti
Bunden form fleirtal
leití
Dativ fleirtal
leitó
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Inkjekjønn
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (21.10.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore (06.10.2005)
Id fra gammalt system:
2848