smøygje si

1. blaug (prøver å gjere seg "usynleg")
2. prøve å gjere noko ugreitt i løynd
Sjå også smøygje og smøyglelèg'e.

1. 'U smøygde si i fókkehópæ for å kåme ti' léss.
2. Så inkji fókk sille sjå 'an, smøygde 'an si attom an stein'e.

Infinitiv
smøygje si
Presens eintal
smøygjer si
Presens fleirtal
smøygje sikkå
Preteritum eintal
smøygde si
Preteritum fleirtal
smøygde sikkå
Perfektum eintal
smøygt si
Perfektum fleirtal
smøygt sikkå
Imperativ eintal
smøyg di!
Imperativ fleirtal
smøygji dikkå!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Bøying
Lint verb
Emne
Personlege eigenskapar
Innlese av
Knut K. Homme (2011)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Svein Jore (18.10.2004)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (01.12.2010)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (06.12.2010)
Id fra gammalt system:
2766