smøygje

smøye, stikke, tre i gjennom

Mi smøygde åkkå forbí inngjæringjí så mi au finge kåm' åkkå inn på konserten.

Infinitiv
smøygje
Presens eintal
smøygjer
Presens fleirtal
smøygje
Preteritum eintal
smøygde
Preteritum fleirtal
smøygde
Perfektum eintal
smøygt
Imperativ eintal
smøyg!
Imperativ fleirtal
smøygji!
Registrerings­grunn
Annan skrivemåte / uttale
Ordklasse
Verb
Styrer dativ
Transitivitet
Transitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Anna
Innlese av
Knut K. Homme (2011)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa Grunn for registrering: Ordet har spesiell bøying i høve til nynorsk

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Svein Jore (18.10.2004)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (01.12.2010)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (01.12.2010)
Id fra gammalt system:
2765