hause

modig kvinne / jente
Sjå også hausi.

Ubunden form eintal
hause
Bunden form eintal
hausâ
Dativ eintal
hausunn
Ubunden form fleirtal
hausu
Bunden form fleirtal
hausun
Dativ fleirtal
hausó
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hokjønn
Emne
Personlege eigenskapar
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (17.10.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore
Id fra gammalt system:
2754