'ellis / hellis / hellist

elles

Nò lýt du passe deg, hellist kjæm'e eg å tèk'e deg!

Type
Motsetningsadverb
Positiv
'ellis / hellis / hellist
Ordklasse
Adverb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (29.02.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore (23.10.2005)
Id fra gammalt system:
274
Intern kommentar:
SB: JK brukar forma hellist også, men det er dei to andre variantane som er dei vanlege.