skjóte si avstad / ti'

reise utan å nøle, i stor fart
Sjå også skjóte.

Uttrykk
skjóte si avstad / ti'
Ordklasse
Uttrykk
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (17.10.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore (17.02.2005)
Id fra gammalt system:
2702