svimren

svimmel

Det æ helst'e dei gamle som æ svimrne.

Hankjønn
svimren
Hokjønn
svimrí
Inkjekjønn
svimri
Fleirtal
svimrne
Komparativ
mei' svimren
Superlativ
mest'e svimren
Bunden
 
Hankjønn
svimrni
Ho/inkjekjønn / feirtal
svimrne
Komparativ hankjønn
mei' svimrni
Superlativ hankjønn
mest'e svimrni
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Adjektiv
Emne
Anna
Innlese av
Knut K. Homme (2022)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa Merknad for ord som vert bøygde med mei / mest'e

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Svein Jore (17.10.2004)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (11.04.2017)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (22.04.2018)
Oppdatert av (ny):
Sigurd Brokke (11.06.2022)
Id fra gammalt system:
2677
Intern kommentar:
SB frå Knut J. Heddi, Hybygg-soga, "Adjektivsk å substantivsk beslegtning". 227, hokjønn: støyg, svimri, rateleg, teisteleg. Hankjønn: støygæ, svimren (svimmel), rateleg, teisteleg. Inkjekjønn: støygt, svimmre, ratelegt, teistelegt. Substantiv, hokjønn: støygheit, svimri, uartæ. Hankjønn: svimmræ, teistæ. SB: KJH har ikkje forklåringar på alle desse orda.