sprette

bruka i uttrykka sprette ifrå og sprette fyri
Sjå også sprette si og det andre verbet sprette.

Infinitiv
sprette
Presens eintal
spretter
Presens fleirtal
sprette
Preteritum eintal
sprette
Preteritum fleirtal
sprette
Perfektum eintal
sprett
Imperativ eintal
sprett!
Imperativ fleirtal
spretti!
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (15.10.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore (02.03.2005)
Id fra gammalt system:
2652