merkjen

1. vere flink til å leggje merke til ting
2. erfaren

1. 'An va' allstǿtt så merkjen på veiri.

Hankjønn
merkjen
Hokjønn
merkjí
Inkjekjønn
merkji
Fleirtal
merkne
Komparativ
merknare
Superlativ
merknaste
Bunden
 
Hankjønn
merkni
Ho/inkjekjønn / feirtal
merkne
Superlativ hankjønn
merknasti
Ordklasse
Adjektiv
Emne
Personlege eigenskapar
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa E-endinga i ubunden form, superlativ vert til -i i bunden form superlativ hankjønn

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (14.10.2004)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (08.04.2015)
Id fra gammalt system:
2583
Intern kommentar:
Tyding 2 er frå Bergit Rike.