lætt

mildt

Type
Gradsadverb
Positiv
lætt
Komparativ
læare
Superlativ
læaste
Ordklasse
Adverb
Emne
Ver og føre
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (14.10.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore
Id fra gammalt system:
2509