grusten

1. grusten i målet
Sjå også kallrausta.
2. vind og kaldt veir,
Sjå også grusti veir.

Hankjønn
grusten
Hokjønn
grustí
Inkjekjønn
grusti
Fleirtal
grustne
Komparativ
grustnare
Superlativ
grustnaste
Bunden
 
Hankjønn
grustni
Ho/inkjekjønn / feirtal
grustne
Superlativ hankjønn
grustnasti
Ordklasse
Adjektiv
Emne
Ver og føre , Personlege eigenskapar
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa E-endinga i ubunden form, superlativ vert til -i i bunden form superlativ hankjønn

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (14.10.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore (13.03.2005)
Id fra gammalt system:
2498