drjúgt

drygt
Sjå også syvt.

Positiv
drjúgt
Komparativ
drjúgare
Superlativ
drjúgaste
Ordklasse
Adverb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (12.10.2004)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (01.05.2018)
Id fra gammalt system:
2462
Intern kommentar:
KKH: Sòme kunne vère svirpe om da æ trèkvaksne. SB etter KJH, substantiv nr 27, Hybygg-soga: A kåne som æ trekvaksi antel u æ liti ell stor. SB frå Knut J. Heddi, Hybygg-soga, "Adjektivsk å substantivsk sylske (slægtskab)", nr 145. Hokjønn: 1. trekvaksi 2. rundvaksi 3. søv 4. drjug. Hankjønn: 1. trekvaksen 2. rundvaksen 3. søvæ 4. drjugæ. Inkjekjønn: 1. trekvaksi 2. rundvaksi 3. søvt 4. drjugt. Substantiv, hokjønn: 1. stabbæ 2. fløkjæ (som a grån) 3. tomheit. Hankjønn: 1. stabbi. 4. drygelse.