flòte

1. flatt område i naturen
2. sletta nedanfor unnarennet i hoppbakke (berre bunden form eintal og dativ eintal)
Sjå også verbet flòte.

Ubunden form eintal
flòte
Bunden form eintal
flòtâ / flòtí
Dativ eintal
flòtunn / flòtinn
Ubunden form fleirtal
flòtu
Bunden form fleirtal
flòtun
Dativ fleirtal
flòtó
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hokjønn
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav T. Åkre
Registrert av:
Svein Jore (10.10.2004)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (23.05.2012)
Id fra gammalt system:
2412
Intern kommentar:
OTÅ: Flòtâ. OJR: Flòtí.