lommefille

lommetørkle, lommeduk

Ubunden form eintal
lommefille
Bunden form eintal
lommefillâ
Dativ eintal
lommefillunn
Ubunden form fleirtal
lommefillu
Bunden form fleirtal
lommefillun
Dativ fleirtal
lommefilló
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hokjønn
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (10.10.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore
Id fra gammalt system:
2380