stemt'e

drukken, påverka av alkohol
Sjå også fudd'e og drukkjen.

Hankjønn
stemt'e
Hokjønn
stemt
Inkjekjønn
stemt
Fleirtal
stemte
Komparativ
mei' stemt'e
Superlativ
mest'e stemt'e
Bunden
 
Hankjønn
stemti
Ho/inkjekjønn / feirtal
stemte
Komparativ hankjønn
mei' stemti
Superlativ hankjønn
mest'e stemti
Ordklasse
Adjektiv
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa Vert bøygt i kjønn og tal som i positiv form.

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (02.10.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore (08.10.2005)
Id fra gammalt system:
2280