lèputt'e

ujamn lengd på kjolar og skjørt

Hankjønn
lèputt'e
Hokjønn
lèputt
Inkjekjønn
lèputt
Fleirtal
lèputte
Komparativ
mei' lèputt'e
Superlativ
mest'e lèputt'e
Bunden
 
Hankjønn
lèputti
Ho/inkjekjønn / feirtal
lèputte
Komparativ hankjønn
mei' lèputti
Superlativ hankjønn
mest'e lèputti
Ordklasse
Adjektiv
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa Merknad for ord som vert bøygde med mei / mest'e

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (02.10.2004)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (03.10.2007)
Id fra gammalt system:
2256
Intern kommentar:
JK. 07.11.19. BKR skriv: De æ nøvt mæ jamninjinnsku kje stakkan vare3 leputte. Fyst an jamnar 'n stakke så mæler ann adde saumann å sida å sida midt i breido. Æ lengda ell sida lik å adde saumo æ å å adde breiddo so æ stakkjen jamne. Æ de fleire lepe æ stakkjen leputte (lepe, jamn)